גבעת חיים מאוחד - מרכל ועוד....

חפש
חפש במרכל
לרגל המצב ובצוק העיתים ״התחפש״ אתר הקיבוץ והפך ל״מרכל מכוון״
אנו מבקשים כרגע לא לבצע הזמנות דרך האתר עד הודעה חדשה
שתהיה לכולנו קניה נעימה