תמונות מחזורים
לחצו על התמונה להגדלה ופרוט שמות חברי הקבוצה
ילדים ראשונים שסיימו לימודיהם
מחזור א׳, תשי״ב 1952
מחזור ב׳, תשי״ד 1954
מחזור ג׳, תשט״ו 1955
מחזור ד׳, תשט״ז 1956
מחזור ה׳, תשי״ז 1957
מחזור ו׳, תשי״ח 1958
מחזור ז׳, תשי״ט 1959
מחזור ח׳, תש״ך 1960
מחזור ט׳, תשכ״א 1961
מחזור י׳, תשכ״ב 1962
מחזור יא׳, תשכ״ג 1963
מחזור יב׳, תשכ״ד 1964
מחזור יג׳, תשכ״ה 1965
מחזור יד׳, תשכ״ו 1966
מחזור טז׳, תשכ״ח 1968
מחזור יז׳, תשכ״ט 1969
מחזור יח׳, תש״ל 1970
מחזור יט׳, תשל״א 1971
מחזור כ׳, תשל״ב 1972
מחזור כא׳, תשל״ג 1973
מחזור כב׳, תשל״ה 1975
מחזור כג׳, תשל״ו 1976