חלק – 9

קטעים קצרים 1983-1987 - חלק ג׳

קטעים קצרים 1983-1987 - חלק ד׳

1988 - טיול מטפלות לירושלים+ מסיבת סיום לעידית טל - חלק א׳

1988 - טיול מטפלות לירושלים+ מסיבת סיום לעידית טל - חלק ב׳

1988 - טיול מטפלות לירושלים+ מסיבת סיום לעידית טל - חלק ג׳

28.8.1988 - גן אלון, תמונות בקבוץ, פעוטונים - חלק א׳

28.8.1988 - גן אלון, תמונות בקבוץ, פעוטונים - חלק ב׳

28.8.1988 - גן אלון, תמונות בקבוץ, פעוטונים - חלק ג׳

28.8.1988 - גן אלון, תמונות בקבוץ, פעוטונים - חלק ד׳

28.8.1988 - גן אלון, תמונות בקבוץ, פעוטונים - חלק ה׳

11.09.1988 - גן אורן ראש השנה, התעמלות עם מיכל אסף - חלק א׳

11.09.1988 - גן אורן ראש השנה, התעמלות עם מיכל אסף - ​חלק ב׳

11.09.1988 - גן אורן ראש השנה, התעמלות עם מיכל אסף - ​חלק ג׳

11.09.1988 - גן אורן ראש השנה, התעמלות עם מיכל אסף - ​חלק ד׳

11.09.1988 - גן אורן ראש השנה, התעמלות עם מיכל אסף - ​חלק ה׳

11.09.1988 - גן אלון בבריכה, הצגה, הרמת כוסית במזכירות ועוד - חלק א׳

11.09.1988 - גן אלון בבריכה, הצגה, הרמת כוסית במזכירות ועוד - חלק ב׳

11.09.1988 - גן אלון בבריכה, הצגה, הרמת כוסית במזכירות ועוד - חלק ג׳

11.09.1988 - גן אלון בבריכה, הצגה, הרמת כוסית במזכירות ועוד - חלק ד׳

1989 - תערוכות סיום חוגים באולפנא+בית ספר- חלק א׳

1989 - תערוכות סיום חוגים באולפנא+בית ספר- חלק ב׳

1989 - תערוכות סיום חוגים באולפנא+בית ספר- חלק ג׳

1989 - תערוכות סיום חוגים באולפנא+בית ספר- חלק ד׳

09.1989 - ברכות לכתה א׳, גבורות, בובה זיוה - חלק א׳

09.1989 - ברכות לכתה א׳, גבורות, ​בובה זיוה - חלק ב׳

09.1989 - ברכות לכתה א׳, גבורות, ​בובה זיוה - חלק ג׳

09.1989 - ברכות לכתה א׳, גבורות, ​בובה זיוה - חלק ד׳

09.1989 - ברכות לראש השנה, פרדס, בגד חמד ועוד - חלק א׳

09.1989 - ברכות לראש השנה, פרדס, ​בגד חמד ועוד - חלק ב׳

09.1989 - ברכות לראש השנה, פרדס, ​בגד חמד ועוד - חלק ג׳

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן