פתיחת תערוכה של עובד בארי בגלרית גרנות - דצמבר 2017