טיול ותיקים לגן הנדיב 17.10.2017
צילום: לעמוס לם ורחל שטרן