חלק – 7

1996 12 13 מחדש 45 - חנוכיאדה, תדלוק בכ. אשראי, גירים אוטומטיים אורי מור, מסע שלום אל שלום לפטרה - חלק ג׳

1996 12 27 מחדש 46 - לימת יורם לב, צייד אייל גמדי שברח מהמשק חי - חלק א׳

1996 12 27 מחדש 46 - לימת יורם לב, צייד אייל גמדי שברח מהמשק חי - חלק ב׳

1997 01 03 מחדש 47 - צוות המים פנחס, גת צבי מנבר, פתיחה יפה - חלק א׳

1997 01 03 מחדש 47 - צוות המים פנחס, גת צבי מנבר, פתיחה יפה - חלק ב׳

1997 01 03 מחדש 47 - צוות המים פנחס, גת צבי מנבר, פתיחה יפה - חלק ג׳

1997 01 10 מחדש 48 - חוג קרמיקה, רכוז משק אורי אריאלי, הברידג'אים - חלק א׳

1997 01 10 מחדש 48 - חוג קרמיקה, רכוז משק אורי אריאלי, הברידג'אים - חלק ב׳

1997 01 10 מחדש 48 - חוג קרמיקה, רכוז משק אורי אריאלי, הברידג'אים - חלק ג׳

1997 01 17 מחדש 49 - גשם, חלוקת מנות חנה אפריים ושמאי מרום, בריאות רפי בניק, טלפון ירון נהרי - חלק א׳

1997 01 17 מחדש 49 - גשם, חלוקת מנות חנה אפריי ושמאי מרום, בריאות רפי בניק, טלפון ירון נהרי - חלק ב׳

1997 01 17 מחדש 49 - גשם, חלוקת מנות חנה אפריי ושמאי מרום, בריאות רפי בניק, טלפון ירון נהרי - חלק ג׳

1997 01 31 מחדש 51 - ט׳ו בשבט המסיבה, הנטיעה, מסיבה בכתה, תמונות פרחים - חלק א׳

1997 01 31 מחדש 51 - ט׳ו בשבט המסיבה, הנטיעה, מסיבה בכתה, תמונות פרחים - חלק ב׳

1997 02 14 מחדש 52 - כביש עוקף גת, איה שטרן באזר שניה קטנה, מרפאת שיניים נעמי יבין וענת לב - חלק א׳

1997 02 14 מחדש 52 - כביש עוקף גת, איה שטרן באזר שניה קטנה, מרפאת שיניים נעמי יבין וענת לב - חלק ב׳

1997 02 14 מחדש 52 - כביש עוקף גת, איה שטרן באזר שניה קטנה, מרפאת שיניים נעמי יבין וענת לב - חלק ג׳

1997 02 21 מחדש 53 - פתיחת תערוחת יצחק המאירי בחדרה - חלק א׳

1997 02 21 מחדש 53 - פתיחת תערוכת יצחק המאירי בחדרה - חלק ב׳

1997 02 21 מחדש 53 - פתיחת תערוכת יצחק המאירי בחדרה - חלק ג׳

1997 02 28 מחדש 54 - קרה בסובטרופים יורם גור ואלדד מגל, 7 שנים להונזו מספר קטעים - חלק א׳

1997 02 28 מחדש 54 - קרה בסובטרופים יורם גור ואלדד מגל, 7 שנים להונזו מספר קטעים - חלק ג׳

1997 03 07 מחדש 55 - הפנינג כלבים, תערוכת אסנת בן שלום, טהור שפכים בגת, שידור מהכבלים - חלק א׳

1997 03 07 מחדש 55 - הפנינג כלבים, תערוכת אסנת בן שלום, טהור שפכים בגת, שידור מהכבלים - חלק ב׳

1997 04 18 מחדש 56 - מקהלה בין קיבוצית, באזר גדול, אנטנה סלולרית, עבודה בתמורה בלימת, אופים מצות - חלק א׳

1997 04 18 מחדש 56 - מקהלה בין קיבוצית, באזר גדול, אנטנה סלולרית, עבודה בתמורה בלימת, אופים מצות - חלק ב׳

1997 05 02 מחדש 57 - סיור בגדש גיל שבת, תקרית גניבה ארנון וולף, סיור בנוי ניסים בר נוף - חלק א׳

1997 05 02 מחדש 57 - סיור בגדש גיל שבת, תקרית גניבה ארנון וולף, סיור בנוי ניסים בר נוף - חלק ב׳

1997 05 02 מחדש 57 - סיור בגדש גיל שבת, תקרית גניבה ארנון וולף, סיור בנוי ניסים בר נוף - חלק ג׳

1997 05 23 מחדש 58 - מסיבת יום העצמאות והפעלת ילדים למחרת, סיור עם עקיבא יוגב בהרחבות - חלק א׳

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן