חלק – 10

09.1989 - ברכות לראש השנה, פרדס, ​בגד חמד ועוד - חלק ד׳

09.1989 - ברכות לראש השנה, פרדס, ​בגד חמד ועוד - חלק ה׳

1990 - ילדים מכתה לגן, קטיף פיג'ויות

1990 - משפ׳ קליין, אשכוליות, תינוקות, כלבו, תצוגת אופנה - חלק א׳

1990 - משפ׳ קליין, אשכוליות, תינוקות, כלבו, ​תצוגת אופנה - חלק ב׳

1990 - משפ׳ קליין, אשכוליות, תינוקות, כלבו, ​תצוגת אופנה - חלק ג׳

1990 - משפ׳ קליין, אשכוליות, תינוקות, כלבו, ​תצוגת אופנה - חלק ד׳

1990 - משפ׳ קליין, אשכוליות, תינוקות, כלבו, ​תצוגת אופנה - חלק ה׳

09.1991 - מלחמת המפרץ, טיול אופניים, חיסול נגריה, תינוקות

14.03.1998 - יריד גדול, תצוגת כלבי הצלה - חלק א׳

14.03.1998 - יריד גדול, תצוגת כלבי הצלה - ​חלק ב׳

14.03.1998 - יריד גדול, תצוגת כלבי הצלה - ​חלק ג׳

12.08.1999 חופש מאורגן קסמים ומוסיקה - חלק א׳

12.08.1999 חופש מאורגן קסמים ומוסיקה - חלק ב׳

12.08.1999 חופש מאורגן קסמים ומוסיקה - חלק ג׳

12.08.1999 חופש מאורגן קסמים ומוסיקה - חלק ד׳

28.02.2003 - בניית רפת חדשה 1

19.01.2004 בניית רפת חדשה 2

27.08.2009 משחקיאדה לסיום החופש הגדול

01.09.2011 - פתיחת שנת הלמודים בבית ספר יובלים, תשע״ב - חלק א׳

01.09.2011 - פתיחת שנת הלמודים בבית ספר יובלים, תשע״ב - חלק ב׳

01.09.2011 - פתיחת שנת הלמודים בבית ספר יובלים, תשע״ב - חלק ג׳

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן