דף הבית >> גבעתונים >> גבעתונים 2009 >> גבעתון 5 במרס 2009
גבעתון 5 במרס 2009
 • על סדר היום - מערכת החום בגבעת חיים מאוחד
 • מנוי רכזות תרבות – דפנה מרום גולן ונורית ברוש
 • דיווח מישיבת הנהלת הקהילה תאריך 24/02/2009
 • וועד ההנהלה ישיבה מס׳ 2, 1 במרץ 2009
 • תגובה ליוליה גיל בגבעתון - אלון שפיצר
 • איכות הסביבה ואנחנו - יהודה גלר
 • יאיר נהרי ז"ל
 • בשולי תוכנית המשק ותוכנית הקהילה  - אבי טל
 • אנקדוטות מתולדות היישוב – סיפורים (באיחור) לט"ו בשבט נזכר ראובן אתר
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

על סדר היום
 
מערכת החום בגבעת חיים מאוחד
 
מערכת החום בגבעת חיים מאוחד המספקת לנו מים חמים לדירות הינה בזבזנית ובעלת חסרונות מרובים, משלוש סיבות עיקריות:
 1. סחרור המים – המערכת עובדת 24 שעות ביממה, כאשר משאבה מסחררת את המים בספיקה של כ-13 קוב לשעה. בחישוב שנתי המשאבה מסחררת כ-115,000 קוב, כאשר מתוכם צורכים החברים כ-30,000 קוב בלבד, כלומר כ-70% מהמים מסתחררים וחוזרים לדוד המים החמים בלי שנעשה בהם שימוש ומכאן איבוד גדול של אנרגיה (המים מאבדים למעלה מ-10% מהחום במהלך סיבוב במערכת).
 2. מים עומדים – המערכת הינה מעגלית אולם בשלוחות אשר יוצאות ממנה לבתי החברים עומדים המים ללא זרימה ולכן מתקררים. זאת הסיבה לכך שבבתים רבים לוקח זמן עד שמגיעים המים החמים כאשר פותחים את הברז. תופעה זו גורמת גם לבזבוז מיותר של מים והיא למעשה הסיבה העיקרית אשר דוחפת אותנו להמליץ על מעבר לחימום מים חמים על-ידי דודי חשמל/שמש.
 3. מקור אנרגיה בזבזני – דוד המים החמים בקיבוץ מחומם באמצעות גז. הגז כמקור ליצירת אנרגיה אמנם הרבה יותר יעיל ממזוט, אולם כיום בעולם פתרונות לייצור אנרגיה זולים בעשרות אחוזים המתבססים בעיקרם על איסוף אנרגיה מהסביבה, כלומר איסוף החום הנמצא באוויר במקום שריפתו, תהליך המגדיל בהרבה את היעילות. 
 4. לחימום המים המרכזי יש לצד החסרונות גם שלושה יתרונות לא מבוטלים:
 5. מניעת העמסת-יתר על מערכת החשמל – חימום מים פרטני על ידי החברים עלול לגרום לעומס יתר על מערכת החשמל של הקיבוץ, לפחות בחלק מהשכונות, ולהגביל את שעות חימום המים לשעות הלילה המאוחרות בהן רוב מכשירי החשמל אינם עובדים.
 6. טיפול מרכזי במים – איכות המים באזורנו איננה טובה ויש צורך בטיפול מתמיד למניעת היווצרות אבנית אשר מקטינה מאד את יעילות חימום הדודים. במערכת המרכזית נעשה טיפול זה על ידי איש אחזקה ובצורה מקצועית ושוטפת.
 7. אפשרות לפתרונות עתידיים זולים במיוחד – השארת המערכת המרכזית יוצרת הזדמנות עתידית לשימוש בשני פתרונות עתידיים אשר יוזילו מאד את עלות המים החמים:  אחד הינו שיתוף פעולה עם פריגת אשר בתהליך הייצור שלה נוצרים מים חמים אשר אין בהם שימוש והשני הינו טכנולוגיה ההולכת ונעשית פופולרית בימים אלו ואשר מחממת מים במהלך ייצור חשמל באמצעות קולטי שמש.

עקב החסרונות אותם ציינתי, עקב עליית מחירי הגז בשנה שעברה (אשר בינתיים ירדו בחזרה), ועקב הירידה בצריכת המים החמים עם המעבר לחיוב על-פי צריכה (אשר מעלה את רכיב ההוצאות הקבועות בחישוב עלות המים החמים), עלה מאד מחיר המים החמים ולכן החיוב נקבע ל-30 ₪ לקוב. מחיר גבוה זה, בצירוף העובדה שבחודשי החורף צריכת המים החמים הינה כמעט כפולה מאשר בחודשי הקיץ גרמו לאחרונה לחברים רבים להתקין דודי מים חמים בביתם.
כאן המקום להבהיר כי הנהלות הקיבוץ ערכו בחודש אוקטובר 2008 דיון בנושא זה והחליטו באופן עקרוני על מעבר לחימום מים על-ידי דודים.
החלטה זו היתה מותנית בבדיקת העלויות הכרוכות במעבר. בדיקת העלויות התעכבה עקב פרויקט הפרדה והתקנת המונים על מערכת המים הקרים אשר מסתיים בימים אלו. בינתיים, מבירורים שהתחלנו לערוך התברר כי חוק התכנון והבנייה אוסר כליל התקנת דודים על גגות. תשובה זו מייקרת כמובן את עלות הפרויקט וזאת למרות שלפחות מבחינה ויזואלית יש יתרון גדול לכך שהדודים אינם ממוקמים על גגות הבתים.
כאמור, עקב מעבר חברים רבים לדודי חשמל, חלקם הגדול ללא התייעצות עם הגורמים המוסמכים בקיבוץ ותוך שימוש בהתקנה בניגוד לחוק ולמומלץ, יש צורך לקבל היום החלטה בקיבוץ מבין שתי החלופות:
 
 1.  מעבר לחימום מים באמצעות דודי חשמל/שמש בהשתתפות הקיבוץ. ההערכה היא כי הפרויקט יעלה לקיבוץ כמיליון וחצי שקלים (מתוכם מליון לבתי החברים והשאר לבתים המושכרים בקבוץ). ברצוני להדגיש בשלב זה כי אני אינני יכול להבטיח למי שהתקין דודים ללא תיאום ובניגוד לתקנות השתתפות מצד הקיבוץ ולכן ממליץ לחברים להמתין עם התקנת הדודים כיום.
 2. הורדת מחיר קוב מים חמים ל-20 ₪ לקוב באמצעות שיפור ושינוי אמצעי חימום המים בדוד – מהלך שעלותו נעמדת ב-900,000 ₪. אני מתכוון  להעלות את האופציות הנ"ל להכרעת החברים באסיפה במהלך החודשיים הקרובים ומבקש מהחברים שלא לנקוט בצעדים ללא תיאום מוקדם.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -