גבעתון 11 ביוני 2009

 • על סדר היום
 • ישיבת הנהלה מס׳ 6, 21.5.2009
 • ישיבת הנהלה מס׳ 7, 2.6.2009
 • ישיבת צוות ניהול מס׳ 2, 2.6.2009
 • דודי מים חמים או מערכת מרכזית - אלון שפיצר
 • הסדרת הצומת בכייה לדורות מס׳ 2 - בנימין מנור
 • טיפים לחסכון במים - מיכה קינן
 • דנה רוגוזין - שליחה מצטיינת

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

על סדר היום
 
 
מסיבות במגרש החנייה של בית העלמין – אנו עדים לאחרונה לתופעה של קיום מסיבות  מרעישות, אשר גורמות מטרד וסבל לתושבי השכונות המערביות, בשעות הלילה במגרש החניה של בית העלמין (מצפון לבית העלמין). מלבד הרעש והמטרד כאמור המסיבות יוצרות פסולת רבה של בקבוקי אלכוהול מנופצים, שיירי מדורות ולכלוך נוסף המפריע למשתמשים במגרש החניה. אני רוצה לפנות לשותפים למסיבות אלו בבקשה לחדול מנוהל פסול זה. כמו כן להורים לקראת הקיץ והחופש הגדול אשר תמיד מהווים תקופה המועדת ל"פורענות" ומעשי קונדס – אנא השגיחו על ילדיכם כדי להימנע ממצבים לא רצויים ומחוסר נעימות.
 
פתיחת בריכת השחייה בשעות הבוקר – בריכת השחייה תיפתח על-פי בקשת חברים בשעות הבוקר לחברים המבקשים לשחות. הפתיחה תהיה בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות חמש לשבע בבוקר. הסדר זה יחל ביום ראשון ה-21/06/2009.
לצערי כרגע לא מתאפשר לפתוח את הבריכה עד שעה 8:00 מכיוון שלא מצאתי מציל לשעות אלו. אנו עושים מאמצים לאתר מציל אשר יוכל לפתוח את הבריכה עד השעה 8:00 ואשמח לקבל פניות בנדון.
 
הבהרה בעקבות כתיבתי בפעם הקודמת על הוצאת צווי ירושה לאנשים שהלכו לעולמם לאחר היום הקובע – הכוונה היתה ליום הקובע לצורך חלוקת כספי גת, שהוא 01/02/2008 ולא היום הקובע לצורך שיוך דירות.
 

 
 

                                                                                             אלדד מגל

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ישיבת הנהלה מס' 6 - 21  במאי 2009
 
 
משתתפים: אלדד מגל, איתן קרסנטי, יורם גור, צבי מנבר, אלון אלתר, אורנה חיים, אלון שפיצר, יניב בן צבי, דוד עין דר
יו"ר הישיבה: אלון שפיצר
 

1. אישור פרוטוקול הנהלה כלכלית מס' 5/09 מ-10.5.09

הוחלט: הפרוטוקול הנ"ל אושר.

 

2. אישור הסכם שימוש במבנים ובשטחים  לגבעות החורש

הוחלט: אושר הסכם רשות השימוש במבנים ובשטח שבשימוש גבעות החורש.
 
 

3. סיכום תמחירי 2008 – בהשתתפות זוהר ברוש

הוחלט:

 1. הוצג ואושר הסיכום התמחירי ל-2008.

 2. צויינה בהערכה התוצאה הטובה  שהשיגה הרפת.

 3. צויין שלמרות שנה קשה כלכלית סיימו הפעילויות ברווחיות.

 סוכם:

 1. לקיים דיונים פרטניים בהשתתפות רכזי ענפים ומנהלי תאגידים.

 2. סכום הפיקדון המשמש עתודה למס מעסקת גת ישמור על ערכו הריאלי כך שרק מתוספת התשואה שמעל למדד יועברו כספים לקהילה.

 3. תבוצע בדיקה על-ידי אלדד וישראל של  הוצאות חשמל במשק שייתכן ואינן נמדדות ו/או מחויבות.

 4. זוהר יבדוק נתון של זיכוי באחזקת מבנים ברפת.

 5. הודגש שלאחר שימוש בתמורות תנובה להחזר חובות הקיבוץ נוצר מקור של כ-5 מש"ח לשנה  רווח שהועבר לקהילה. 

 

4. דיווחים

 1. התקבל רישיון עסק ללימת.

 2. נמשך המו"מ עם המינהל.

 3. התקיים דיון עם ראש המועצה ומהנדסת המועצה על התב"ע המעודכנת של הקיבוץ ותוכנית הדרכים – התוכניות אושרו עקרונית ויובאו לאישור הנהלות הקיבוץ והאסיפה.

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ישיבת הנהלה מס' 7 - 2 ביוני  2009


משתתפים: אלדד מגל, איתן קרסנטי, יורם גור, אלון אלתר, אלון שפיצר, דוד עין דר
חסרים: צבי מנבר, יניב בן צבי, אורנה חיים, תמר מגל
יו"ר הישיבה: אלון שפיצר

 

1. הצגת התכנון המוצע לקיבוץ – תב"ע ודרכים – בהשתתפות: רותי רוהטין אדריכלית, ברוך הרשברג מהנדס כבישים, הנהלת קהילה (דנה וולף, נעמי יבין, ראובן ליכנטנר, יורם רותם).

הוחלט להמליץ לאסיפה לאשר:

 1. תב"ע מתחמים, דרכים וחניות כולל אזורי הבניה החדשים.
 2. חיבור לכביש חגלה.
 3. תכנון הכביש ומעגל התנועה בכניסה לגת ולקיבוץ.
 4. עדכון תקנון התב"ע וטבלאת זכויות בנייה המאשרת בנייה עד 210 מ"ר שטח עיקרי. הסעיף יעודכן אם בברור משפטי יסתבר באופן ודאי שעדכון זה לא יגרום לתשלום דמי היוון גבוהים לבתים ששטחם  קטן מ-160 מ"ר. תיבדק אפשרות חלופית לכלול את גודל השטח העיקרי בתוכנית הבינוי.
 5. הכביש העוקף מכיוון חגלה יוגש לאישור לביצוע לוועדה המקומית כדרך שדות. לאחר אישור התב"ע בשטח הקו הכחול הקיים תוגש תב"ע חדשה לשינוי ייעוד קרקע חקלאית לדרך.
 6. אושר הסכם העקרונות עם חוגלה. החסימה הצפונית תבוצע לאחר סלילת הכביש המערבי המתחבר מול היישוב החדש בחוגלה.
 7. הקיבוץ רואה בתב"ע עח' 201 כביש הכניסה ממזרח ככניסה הראויה לקיבוץ.2. אישור פרוטוקול הנהלה כלכלית מס' 06 מ-21.5.09

הוחלט: הפרוטוקול הנ"ל לא נידון.

 

3. אישור לפירוק שותפות איזמרגד

הוחלט: אושר פירוק שותפות איזמרגד (האישור ניתן מחדש לאחר שהפירוק לפי האישור הקודם שניתן ב-2004 לא הצליח להגיע לכדי ביצוע).


4.          

 1. אישור בפרוטוקול התקשרות וחתימת הסכמי ניהול השקעות עם חברות לניהול השקעות: ד"ש, פסגות, ילין ומימד, ומתן ייפוי כוח לחברות לניהול חשבון ההשקעה.
 2. אישור פתיחת חשבונות בנק מנוהלים בבנק הפועלים, מזרחי, דיסקונט, מרכנתיל, ובל"ל.
 3. אישור חיבור לאינטרנט לכל חברת השקעות ולכל בנק.

הוחלט: בהמשך לאישור מהישיבה הקודמת אנו נדרשים לקבל החלטה המאשרת באופן פרטני ושמי לפתוח חשבונות בנק מנוהלים והתקשרות עם חברות ניהול השקעות.
אושר לפתוח ח-ן בנק מנוהלים בבנה"פ, מזרחי, דיסקונט, מרכנתיל ובל"ל.
אושר להתקשר בהסכם לניהול השקעות כספיות ע"ש החברות ד"ש, פסגות, מימד וילין, ומתן ייפוי כוח לכל אחת מהחברות לנהל חשבון השקעה.
אושר חיבור לאינטרנט לכל חברת השקעה ולכל בנק.


5. אישור ההסכם בין המועצה האזורית עמק חפר לקיבוץ להפקעת שטח של 42 דונם ומתן ייפוי כוח לאלדד מגל ואלון שפיצר לחתום על ההסכם.

הוחלט: להעביר את הסכם ההפקעה לחברי ההנהלה הכלכלית לקבלת הערות ולהסמיך את דוד עין דר, אלדד מגל ואלון שפיצר לסכם את ההסכם ולאשר לאלדד מגל ואלון שפיצר לחתום על ההסכם.


6. שונות – הארכת הפקדת כספי עתודה למס ע"ס כ-6  מש"ח בגרנות.

הוחלט: אושר להפקיד סך של כ-6 מיליון ש"ח מהעתודה למס  מעסקת גת בפיקדון לשנה בגרנות בריבית צמודה למדד + 3.3% ריבית לשנה.


רשם: אלון שפיצר
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ישיבת צוות ניהול מס' 2 - 2 ביוני 2009


נוכחים
  אורנה חיים, יורם גור, גדי וולף, ראובן אתר, רונן פטרקובסקי, אלון שפיצר
 
 
1. אישור פרוטוקול 1/09 מ-8.3.09. הפרוטוקול אושר.


2. רכש נכון – בהשתתפות יועץ רכש ירון יואל

סוכם: ירון יתחיל בעבודת ייעוץ מול כל ענף בנפרד, כולל פעילויות בקהילה.
בנוסף יתקיים יום עיון של יועץ מומחה בתחום הרכש.


3. תמחור עלות מגורי עובדים זרים.

סוכם: מחודש 5/09 תבוצע בדיקה חודשית, על-ידי זוהר, של העלויות בפועל הנובעות ממגורי העובדים הזרים. בגין כל עובד זר מבוצע חיוב של  דמי שימוש ע"ס 200 ₪ לחודש צמוד למדד 1/06, הענפים יחויבו ביתרת העלויות לאחר התשלום בו חויב העובד.


4. עלות שעת עבודה לחיוב בין ענפים של עובדים זרים.
בעבודת עובד זר שיעבור מענף לענף יחויב הענף לפי עלות שכר עבודה של העובד בפועל, הכולל את עלות השכר בתוספת העלות בגין שעות נוספות ועלויות המעסיק, לרבות מס מעסיקים.


5. שילוט והכוונה מבני משק ומבנים ופעילויות בקיבוץ.

סוכם: להמליץ על הקמת מספר שלטי הכוונה מודולריים, שלט ראשי לאחר הכניסה לקיבוץ לפני הפניה לביה"ס יובלים, שלט לפני הפנייה לחניה הראשית ושלט לפני הודייה דרום.
מומלץ להציע שהטיפול בפרויקט יבוצע על-ידי אמנון קוגלר.


6. דו"ח ענפים

גבעות החורש
רבעון 1/09 הסתיים בביצועים טובים. ברבעון 2/09 חזרנו לפעילות בפרוייקטים.

לכל הרוחות
התכנית ל-2009 היתה נמוכה משנת 2008. בפועל המכירות גבוהות מהתוכנית ודומות ל-2008. החודשים הקרובים הינם החודשים הקשים בחנות, קיימת בעיית מלאים כיוון שניתן כיום לקנות מלאים במחירים זולים כאשר הקנייה מאוד כדאית אבל עלות המלאי מכבידה על התזרים.

גד"ש חפר
רבעון 1/09 אין הכנסות, יבולי החורף היו טובים מהצפוי. מועצת הכותנה הודיעה על ביטול מקדמות הכותנה שהיקפם כ-2.5 מש"ח לשנה.

רפת
הרפת מייצרת על-פי המכסה ללא חריגה. יש כוונה לייצר בקיץ תוספת קטנה למכסה.
ברפת מיוצר חלב איכותי, מושג מחיר לליטר חלב גבוה מבין קיבוצי גרנות.
בוצעה השקעה בצינון. נמשך הטיפול במציאת פתרון לשפכי מכון החליבה.

הודייה
המדגרים הראשונים ב-2009 הסתיימו בתוצאות סבירות, בענף יש כוונה להסדר והפחתת כמויות גידול. מתוכנן דיון בהנהלת הענף על כיווני הפעילות הנכונים לגח"מ,
צפוי שתיסגר משחטת הודים עקב קיטון בהיקף.


7.שונות ואינפורמציה
 1. העמדת מימון על-ידי הקיבוץ לתאגידי הקיבוץ בראייה של השקעה כספית כדאית לקיבוץ – יובא לדיון בהנהלה כלכלית.
 2. דווח על המציאות שהתבררה בנוגע להחלפת קרקע על-פי הסכם העברת מאגר מרץ למועצה ושכעת הסתבר שהקרקע שהקיבוץ קיבל לא כלולה במשבצת הקיבוץ והמהלך לא הסתיים.
רשם אלון שפיצר


 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

דודי מים חמים או מערכת מים מרכזית

תגובה לנייר שפירסמו עובדי ענף המים


לחברים שלום
 
1.       לקראת האסיפה שנדחתה פורסם דף מטעמם של עובדי המים. מעבר להתייחסות העניינית אליה אתייחס בהמשך, מתארים הכותבים את בעלי התפקידים בקיבוץ (ככל הנראה את הח"מ) בחוסר הגינות במסירת נתונים חלקיים ובאי מסירת כל נתוני האמת, לצערי, למעט דברי דוד באסיפה, אף חבר לא הגיב  לדברים החמורים והבלתי ראויים שבאמצעותם בחרו הכותבים לשכנע את הציבור, במיוחד שלפחות שניים מבעלי התפקידים נבחרו זה לא מכבר על-ידי הציבור. כיוון ששתיקה כהודיה אינני מוכן לעבור לסדר היום על הדברים.
 
2.       אני נושא באחריות לנתונים ולהחלטות שהתקבלו וכל שנימסר ודווח הינם נתוני אמת כפי שרשומים בספרי הקיבוץ. אפשר לפרש את הנתונים באופן שונה אולם אני קובע שאין נתונים אחרים הידועים לי. הוצג באסיפה סיכום תמחירי של דוד המים המרכזי לאורך השנים המציג גרעון של כ-2 מש"ח בין המקורות לשימושים !
 
3.        אנשי המים קובעים "שהוצגו כמי שמעכבים קבלת החלטות". זו פרשנותם לעובדה שצוינה על-ידי, שלאורך שנים קיימת מחלוקת ביניהם לבין הנהלת הקיבוץ. דווקא מתוך הרצון להגיע להבנות ותוך התחשבות בדעתם (וגם עקב המצב הכספי) לא התקבלה בעבר החלטה לביצוע המהלך, ההכרחי בעיני: מעבר לדודי מים חמים.
 
4.        אנשי המים כותבים: "כ-25% מהמים החמים אינם נמדדים ולא נעשה כל מאמץ למצוא אותם". בקיבוץ נמנים 431 מוני מים חמים וכן צריכת המטבח. הפוסל במומו פוסל – אנשי המקצוע הם אנשי המים. כל מי שעסק בנושא המים החמים – ואני האחראי הניהולי – הוא פחות מקצועי מאנשי המים. הקיבוץ הזה הוא שלכם, נא האירו עינינו להיכן זורמים מים חמים שאינם נמדדים! (אולי חלקם גם נאבדים עקב מערכת ההולכה של המים החמים ששודרגה כפי שציינתם בשנים האחרונות ? רק אולי אין לנו מידע ?).
 
5.        עלות העבודה בדוד המים – חברים, אפשר להשמיץ את הח"מ אבל אם מישהו חושב שהיקף המשרה ועלותה באחזקת מערכת החום מופרזת, מן ההגינות והחברות שבמשך כל השנים שנתוני ייצור המים מתפרסמים ומוצגים לציבור יבואו הטוענים לניפוח הגירעונות לדיון השנתי בתקציב וידרשו לפחות הסבר ואולי אף יציעו שינוי. מי שלא נקט כל עמדה בנושא עלות העבודה, ראוי שלא ישמיץ. אנחנו חושבים שאחזקת המערכת מחייבת את היקף המישרה הקיים. עלות המשרה תומחרה כמו אצל כל חברי הקיבוץ על-ידי גורמים חיצוניים (להזכירכם). מישרה זו דורשת כוננות לכל תקלה במשך היממה.
 
6.       הנהלת הקיבוץ פנתה למומחים בתחום חישובי הכדאיות של אספקת מים חמים. טיטו מארגון עובדי המים הוזמן לדיון עם הנהלות הקיבוץ, ולדיון הוזמנו גם אנשי צוות המים. בדיון נכחו חברים רבים ששמעו את הסקירה וההערכה של טיטו. אם רצו יכלו הטוענים למגמתיות לדרוש מטיטו כל הסבר ולרדת לעומקה של חוות הדעת, אולם אנשי המים בחרו לעזוב את הישיבה טרם קיום הדיון ולא להיות חלק משפיע על-פי דעתם בדיון שהתפתח לאחר שנשמעה חוות דעתם של הגורמים החיצוניים. משבחרתם לא לקחת חלק בדיון בהנהלות בהן יושבים חבריכם נציגי הציבור לא ראויה הביקורת והפסילה. איש לא מנע ומונע מכם להציג כל דוח או חוות דעת אחרת שבידכם, זו היתה בחירתכם.
 
7.       הביקורת על הסקר שבוצע ובמיוחד על האיש שנבחר אינה חברית ואינה הגונה. משבחרתם למיטב זיכרוני, לא להביע דעתכם בנושא זה כבעלי מקצוע שדעתם חשובה ואף לא הפניתם את תשומת לבנו שהסקר לא מבוצע באופן מקצועי לדעתכם ולא דרשתם למיטב ידיעתי שיועבר לביצוע ע"י גורם מקצועי אחר טענתכם כעת בפני הציבור לחוסר מקצועיות וחוסר רצינות אינה סבירה.
 
8.       המעבר למדידת המים החמים שם בפני כל החברים את המראה של התנהלותם בצריכת מים חמים. חברים רבים שחוסכים בשימוש במים חמים סיבסדו את המשתמשים בכמויות גבוהות של מים. הכנסת מדי המים עשתה צדק עם מי שמשתמש בכמות מים חמים נמוכה, ולכן הטענה שהשקעה זו בוצעה לריק הינה לא הגונה. כל חבר משלם כיום לפי הצריכה שלו. חבר שמשלם פחות מהחיוב הנורמטיבי נהנה מההשקעה במדידת המים. ראוי גם להזכיר שיש חברים שבחרו להתקין דודי מים באופן פרטי כדי לחסוך בהוצאות.
 
9.       עלות ההשקעה לא נמדדה במדויק כיוון שהיתה חלק מעלות הפרדת המים החמים, אולם עלות התקנת מונה תומחרה בכ-400 ₪ למונה ועלות מונה מים רגיל הינה כ-100 ש"ח למונה. כיוון שהותקנו 431 מונים ההערכה שהעלות הכוללת הינה כ-200 – 250 אש"ח. החיסכון במים לאחר התקנת המונים כ-10,000 קוב מים לשנה ב-2008 בהשוואה ל-2007, והצדק החלוקתי מוכיח שהשקעה זו בעיתוי ביצועה לא בוצעה לריק !
 
10.    לאורך השנים וגם כיום ברור שקשה לתכנן את עלות הפקת המים החמים. אין לנו יכולת לחזות (לצערנו) את השינויים במחירי הגז והמים. חוסר האיזון בפעילות (למעט ב-2007) נפל על תקציבה של הקהילה. צוות המים היה שותף בדיונים ובניסיונות להפחית את עלויות ייצור המים החמים. לטעון היום כנגד טיב התכנון השנתי בשעה שגם אתם שותפים לבעייתיות של טיב המערכת הינה הטלת מלוא האחריות על מי שלוקח אחריות ודורש שינוי ולא לקחת אחריות ציבורית כלל על-ידי מי שעד שהועלה רעיון משאבות החום כחלופה לשימוש בגז במערכת המרכזית היה בעל עמדה חד-משמעית נגד המעבר לדודי מים חמים.
 
11.       אחרית דבר, אין לי עניין בליבוי המחלוקות. נכון וראוי היה לדון באופן מקצועי וענייני בהנהלות הקיבוץ, עמדה מול עמדה, מערכות פרטיות או מערכות מרכזיות ולהכריע ציבורית בדרך המתאימה ביותר למירב החברים. אולם האופן בו יש חברים שמגייסים את דרך ההשמצה כסיוע לחיזוק טענותיהם  לדה-לגיטימציה של החלטות ותהליכים שהתנהלו באופן ראוי ועל-פי הנהלים, אינו מתיישב עם דעתי. תרבות הדיון הציבורי צריכה להיות נטולת הכפשות, גם אם יש ביקורות ומחלוקות.
 
12.       הנתונים הוצגו לקראת האסיפה והם מדברים בעד עצמם.
 
           בברכה,
אלון שפיצר – רכז משק

 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
 
הסדרת הצומת בכייה לדורות – מס' 2
 
 
גיורא צדק במאמרו בנושא הנ"ל.
ברצוני להרחיב בכמה תחומים:
לדעתי    –  נפח תנועה מהצומת דרומה (מאוחד) כ-70%.
–  נפח התנועה מהצומת צפונה (איחוד) כ-30%.
 
תנועת רכבים דרומה (מאוחד) שלא שייכים למאוחד:
 
 1. פריגת
 2. נביעות
 3. פרי הארץ
 4. נגריה פרטית
 5. בית הספר יובלים
 6. רכבים וטרקטורים מהאיחוד לקובני
 7. בית הספר שחר-מעין (קיצור דרך פריגת)
 8. ריקודים
 9. תערוכות כלבים

 
תנועת רכבים דרומה שכן שייכים למאוחד
 1. לימת
 2. בריכה, מוסך, בית שקמה, תושבים וחברים.
 
לפי דברי אלון שפיצר בחג השבועות, שטח האבוקדו מיועד לשכונת בנים.
האם נשאיר 100 מטר לאורך הכביש למניעת רעש לבנים/תושבים, או נבנה חומה של 3 – 5 מטר כמקובל?!
בעיית הצומת ונפח התנועה דרכנו היא שלנו, על-כן דעתנו היא הקובעת בנושא הצומת.
אשמח לשמוע גם את הדורות הבאים – ואולי גם את דיירי שכונת הבנים.
 
בנימין מנור

 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
 
חוסכים מים
 
הבטחתי כמה טיפים לחיסכון במים.
 1. להתקלח בתוך גיגית – אפשר גם כזוג – זה יכול להיות נורא נחמד ונעים... בסוף המקלחת אפשר להשקות במים האלה את הדשא או הגינה – או את גן הירק.
 2. במים האלה אפשר גם למלא את הניאגרה ולחסוך הרבה מים. מה עושים? סוגרים את ברז הניאגרה, מרימים את מכסה הניאגרה – ושופכים את המים מהגיגית לניאגרה.
 3. לא רצוי לשפוך את המים ישר לאסלה כי השטיפה בצורה כזאת לא יעילה.
 4. בזמן צחצוח שיניים להשאיר כלי קטן בכיור וגם במים אלה להשתמש.
 5. בכיור המטבח לקחת דלי די גדול, לאגור את המים, לשפוך לדליים – והחוצה לגינה. נכון, זאת עבודה לא קלה, אבל חוסכת הרבה מים.
 6. אפשרות נוספת היא להעמיד חבית עם ברז בחוץ, לשפוך לתוכה את המים ומשם עם משפך לגינה.
 7. עוד אפשרות – התקנה של חבית באדמה וחיבור צנרת מהמקלחת והמטבח: מכניסים משאבה טבולה, ועם צנרת עילית משקים את הדשא או את הגינה.
 8. דרך אגב, באפשרות מספר 6 יש כמה מינוסים, למשל, שאין שליטה על כל השומנים וכל המים ממכונת הכביסה, לכן, כאשר אני אוגר את המים במטבח או במקלחת אני משתדל לקחת מים יותר נקיים. אני אישית עובד בשיטה הזאת ומוכן לתת ייעוץ חינם אין כסף.
 9. דרך אגב, אמיתי מורן, אורי יבין וחיים קפלן התקינו אצלם מערכת מים אפורים  – ניצול מים מהבית להשקיית הגינה –  אפשר לבוא לראות.
מיכה קינן 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
מתוך אתר הסוכנות היהודית מדור השליחים:

דנה רגוסין
הינה שליחה קהילתית בקהילת ריצ'מונד וירג'יניה.

בשליחות זו ישנו אתגר גדול ליצור שיח בין הזרמים השונים, בין הקהילה לסטודנטים והן לחזק את הקשר בין הקהילה לשותפות 2000 אשר בעמק חפר. דנה הצליחה להיות דמות משמעותית במרכז הקהילה וליצור תוכניות חינוכיות מאתגרות ומושכות שמיצבו אותה כשליחה, כגון: חוג עברית, הדרכות שונות על ישראל בבתי הספר השונים, עבודה עם שתי אוניברסיטאות, הדרכה וחניכה של תנועות נוער יהודיות שונות, עצרות תמיכה בישראל, שותפות 2000 בקהילה, הקמה והובלה של משלחת נוער וסטודנטים לארץ.
דנה מתוך יוזמה אישית משקיעה מזמנה וניסיונה בחניכת שליחי שנה ראשונה. יכולותיה החינוכיות והרצון הגדול לנתינה כל אלה הופכים את דנה לשליחה מצטיינת.
על כן, התקבלה החלטה בוועדה לבחירת שליחים מצטיינים להעניק לדנה תעודת שליחה מצטיינת מטעם הסוכנות היהודית.
 
ברכות לדנה רגוסין להיבחרה כשליחה מצטיינת