1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

סרטים מערוץ היו-טיוב של הקיבוץ

לחצו על התמונה או הטקסט בכדי להגיע לעמוד הסרטון
קטעים קצרים 1983-1987 - חלק ג׳ קטעים קצרים 1983-1987 - חלק ד׳ 1988 - טיול מטפלות לירושלים+
מסיבת סיום לעידית טל  - חלק א׳
     
1988 - טיול מטפלות לירושלים+
מסיבת סיום לעידית טל  - חלק ב׳
1988 - טיול מטפלות לירושלים+
מסיבת סיום לעידית טל  - חלק ג׳
28.8.1988 - גן אלון, תמונות בקבוץ, פעוטונים - חלק א׳
     
28.8.1988 - גן אלון, תמונות בקבוץ, פעוטונים - חלק ב׳ 28.8.1988 - גן אלון, תמונות בקבוץ, פעוטונים - חלק ג׳ 28.8.1988 - גן אלון, תמונות בקבוץ, פעוטונים - חלק ד׳
     
28.8.1988 - גן אלון, תמונות בקבוץ, פעוטונים - חלק ה׳ 11.09.1988 - גן אורן ראש השנה, התעמלות עם מיכל אסף -
חלק א׳
11.09.1988 - גן אורן ראש השנה, התעמלות עם מיכל אסף -
חלק ב׳
     
11.09.1988 - גן אורן ראש השנה, התעמלות עם מיכל אסף -
חלק ג׳
11.09.1988 - גן אורן ראש השנה, התעמלות עם מיכל אסף -
חלק ד׳
11.09.1988 - גן אורן ראש השנה, התעמלות עם מיכל אסף -
חלק ה׳
     
11.09.1988 - גן אלון בבריכה, הצגה,
הרמת כוסית במזכירות ועוד - חלק א׳
11.09.1988 - גן אלון בבריכה, הצגה,
הרמת כוסית במזכירות ועוד - 
חלק ב׳
11.09.1988 - גן אלון בבריכה, הצגה,
הרמת כוסית במזכירות ועוד - 
חלק ג׳
     
11.09.1988 - גן אלון בבריכה, הצגה,
הרמת כוסית במזכירות ועוד - 
חלק ד׳
1989 - תערוכות סיום חוגים באולפנא+בית ספר-
חלק א׳
1989 - תערוכות סיום חוגים באולפנא+בית ספר-
חלק ב׳
     
1989 - תערוכות סיום חוגים באולפנא+בית ספר-
חלק ג׳
1989 - תערוכות סיום חוגים באולפנא+בית ספר-
חלק ד׳
09.1989 -  ברכות לכתה א׳, גבורות,
בובה זיוה - חלק א׳
     
09.1989 -  ברכות לכתה א׳, גבורות,
בובה זיוה - חלק ב׳
09.1989 -  ברכות לכתה א׳, גבורות,
בובה זיוה - חלק ג׳
09.1989 -  ברכות לכתה א׳, גבורות,
בובה זיוה - חלק ד׳
     
09.1989 -  ברכות לראש השנה, פרדס,
בגד חמד ועוד - חלק א׳
09.1989 -  ברכות לראש השנה, פרדס, 
בגד חמד ועוד - חלק ב׳
09.1989 -  ברכות לראש השנה, פרדס,
בגד חמד ועוד - חלק ג׳
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10