טיול פנאיונרים לעמק יזרעאל - במסגרת ארועי 85 לגח״מ (16.10.2017)
תודה לרחל שטרן ראובן ובתיה אתר ושמואלה אפק על הצילומים