משפחת ויסהוט (לם, מרום) משפחת קומר משפחת מאירי
     
   
משפחת רותם (רוקוטניץ, סלור)